Arago Czycy: W Adcy Aragonii, Karol V Habsburg, Ferdynand II Katolicki, Jakub II Sprawiedliwy, Piotr IV Arago Ski, Jakub I Zdobywca Source Wikipedia

ISBN: 9781231929087

Published: August 3rd 2011

Paperback

30 pages


Description

Arago Czycy: W Adcy Aragonii, Karol V Habsburg, Ferdynand II Katolicki, Jakub II Sprawiedliwy, Piotr IV Arago Ski, Jakub I Zdobywca  by  Source Wikipedia

Arago Czycy: W Adcy Aragonii, Karol V Habsburg, Ferdynand II Katolicki, Jakub II Sprawiedliwy, Piotr IV Arago Ski, Jakub I Zdobywca by Source Wikipedia
August 3rd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 30 pages | ISBN: 9781231929087 | 5.31 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 29. Rozdzia?y: W?adcy Aragonii, Karol V Habsburg, Ferdynand II Katolicki, Jakub II Sprawiedliwy, Piotr IV Arago?ski, Jakub I Zdobywca, Marcin I Ludzki, Piotr III Wielki, Piotr II Katolicki, Alfons III Liberalny, Alfons IVMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 29. Rozdzia?y: W?adcy Aragonii, Karol V Habsburg, Ferdynand II Katolicki, Jakub II Sprawiedliwy, Piotr IV Arago?ski, Jakub I Zdobywca, Marcin I Ludzki, Piotr III Wielki, Piotr II Katolicki, Alfons III Liberalny, Alfons IV ?agodny, Ramiro II Mnich, Alfons II Arago?ski, Ramon Berenguer IV, Alfons I Waleczny, Jan I My?liwy, Garcia I, Sancho III Wielki, Alfons V Arago?ski, Ferdynand I Sprawiedliwy, Jan II Arago?ski, Juan Manuel Ferr ndez Lezaun, Garcia II, Sancho Ram rez, Aznar I, Aureolus, Galindo I Azn rez, Aznar II Gal ndez.

Fragment: Karol V (ur. 24 lutego 1500, zm. 21 wrze?nia 1558) - cesarz ?wi?tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1519-1556 z dynastii Habsburg w, kr l Hiszpanii w latach 1516-1556 jako Karol I Hiszpa?ski. Najstarszy syn Filipa I (syna Maksymiliana I i Marii, ksi nej Burgundii) i Joanny Szalonej (c rki Ferdynanda II Arago?skiego i Izabeli I Kastylijskiej). Karol urodzi? si? w Gandawie w Niderlandach, w kt rych mieszka? do 1517. Wychowywa? si? w Mechelen pod opiek? swojej ciotki, Ma?gorzaty. Zna? j?zyk francuski i j?zyk flamandzki, p niej nauczy? si? tak?e j?zyka hiszpa?skiego (na pro?b?

Kortez w kastylijskich). Zna? te? j?zyk niemiecki i j?zyk w?oski. Herb Karola VTrudno jest orzec, jaka by?a narodowo Karola. Jego ojciec by? Habsburgiem i Niemcem, ale sam Karol za Niemca si? nie uwa?a?. S?ynne jest jego powiedzenie: M wi? po hiszpa?sku do Boga, po w?osku do kobiet, po francusku do m czyzn, a po niemiecku do mojego konia. Jego pierwszym j?zykiem by?

francuski, ale on sam sp?dzi? niemal?e ca?e ?ycie walcz?c z Francj?. Jego matka by?a Hiszpank? i Hiszpania tworzy?a j?dro jego kr lestwa, mimo to nie by? on te? Hiszpanem, cho? prawdopodobnie w Hiszpanii czu? si? najbardziej w domu ze wszystkich kraj w swojego wieloj?zycznego imperium. Zosta?

ochrzczony 8 kwietnia 1500. W m?odo?ci cz?sto odwiedza? Pary?. Powiedzia? nawet, ?e Pary? nie jest miastem, ale ca?ym ?wiatem. Jego wychowaniem zajmowa? si? bisku...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Arago Czycy: W Adcy Aragonii, Karol V Habsburg, Ferdynand II Katolicki, Jakub II Sprawiedliwy, Piotr IV Arago Ski, Jakub I Zdobywca":


fashvictim.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us